BLprojekt

Přístavní 24, Praha 7
info@blprojekt.cz, 774457222

Řešíme projektovou dokumentaci ve všech stupních, pro rodinné domy, přípojky inženýrských sítí a další stavby. Zajistíme vyřízení stavebního povolení. Dále se zabýváme zpracováním architektonických studií, návrhy interiérů a tvorbou 3D vizualizací. Jsme pojištěni pro případ profesní odpovědnosti za škodu.

V rámci námi řešených projektů nabízíme také zaměřování budov pomocí laserového 3D skenování. S následným výstupem ve formě mračna bodů a 2D výkresové dokumentace.

Při řešení projektů změn dokončených staveb nabízíme optimalizaci pro dosažení maximální podpory v rámci programu Nová zelená úsporám.

Nabízíme zajištění dozoru projektanta a technického dozoru investora. image

Ing. Marko Belkoski

Projektant, jednatel, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0015584

Vystudoval jsem bakalářský obor Konstrukce pozemních staveb na Fakultě stavební ČVUT a magisterský obor Budovy a prostředí tamtéž.
Řeším zpracování projektové dokumentace a inženýring. Dále zajišťuji dozor projektanta a technický dozor stavebníka při realizaci stavby.

 

image

Ing. arch. Lucie Belkoska

Architekt

Vystudovala jsem bakalářský a magisterský obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT.
Řeším architektonické studie a zpracování 3D vizualizací. 

 

REFERENCE

Novostavba RD - Říčany
architektonická studie, DSP, DPS, Inženýring, NZÚ

Stavební úpravy  rodinného domu - Beroun
architektonická studie, DSP, Inženýring, NZÚ


Stavební úpravy  rodinného domu - Řevnice
architektonická studie, DSP, Inženýring, NZÚ


Polyfunkční dům Šumperk
dokumentace skutečného provedení stavby

Rodinný dům Poděbrady
architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, inženýring

Adaptace areálu bývalého statku České Budějovice
dokumentace pro stavební povolení, inženýring

Rodinný dům Pchery 
architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace pro základové konstrukce, inženýring 

Rodinný dům Velké Popovice
dokumentace pro stavební povolení


A mnoho dalších projektů.

BLprojekt s.r.o., Horňátecká 48, Neratovice, IČ: 11708239

© 2024 BLprojekt